September 14, 2020

HaMizrachi | Rosh Hashanah & Yom Kippur 5781

Click here to read HaMizrachi for Rosh Hashanah and Yom Kippur
May 20, 2020

HaMizrachi: Yom Yerushalayim and Shavuot

Click here to read HaMizrachi: Yom Yerushalayim and Shavuot Click here for the bonus Hamizrachi Kids by Kids + BA Salford’s כרטישיח
April 28, 2020

HaMizrachi: Yom Hazikaron and Yom Haatzmaut

Click here to read HaMizrachi: Yom Hazikaron and Yom Haatzmaut  
March 6, 2020

HaMizrachi | Purim 5780

February 6, 2020

HaMizrachi | Tu B’Shvat

December 18, 2019

HaMizrachi | Chanukah

October 10, 2019

HaMizrachi | Succot

September 26, 2019

HaMizrachi: Rosh Hashanah & Yom Kippur

August 9, 2019

HaMizrachi: Tisha B’Av

Donate